Het harmonieorkest Konigroepsfotonklijke Harmonie Heilige Familie v.z.w. is een vaste waarde in Branst, deelgemeente van Bornem. Sinds 1900 musiceren wij langs de boorden van de Schelde in ons lokaal ’t Koningsrek, beter gekend onder de naam ‘Bij Zates’. Jaarlijks geven wij tal van concerten en organiseren wij de Dijkfeesten. Zoals tal van culturele-, sport- en jeugdverenigingen, vinden ook wij het zeer belangrijk dat het verenigingsleven in onze samenleving behouden blijft. Gezien er de laatste decennia meer en meer geschoolde muzikanten gevormd worden, maar de weg naar de Harmonie of de Fanfare niet direct gevonden wordt, hebben wij er hard aan gewerkt om onze vereniging zodanig te profileren dat er voor iedereen leerrijk materiaal wordt ingeoefend. Het resultaat hiervan is dat wij per jaar twee concerten verzorgen. Deze twee concerten hebben een totaal verschillend karakter en programma. Naast deze concerten zijn er uiteraard nog tal van andere activiteiten.